Blind test Disney

61 375 球员
Devinez de quel célèbre Disney est tiré cet extrait musical !
  • 创建 06/01/2014
  • 发布时间 07/01/2014
  • 修订 09/01/2014
  • 困难
  • 问题 10
  • 主题 盲测


名次。 播放机 得分 计时 日期
以下的分类

本测验包含音轨,你可以有一些困难来解决某些问题。

通过 kenzou28
142 284 球员
通过 cucureuils
22 448 球员
通过 Thaelys
12 672 球员
通过 topi
14 125 球员
通过 Saitama
4 984 球员
通过 Nyabinghi
12 303 球员
通过 zeoka
11 671 球员
通过 helloh
23 887 球员
通过 lenacamus
4 419 球员
4 791 球员
通过 Peuple.mag
25 401 球员
通过 rori94
3 860 球员