Blind test Disney

63 086 球员
Devinez de quel célèbre Disney est tiré cet extrait musical !
  • 创建 06/01/2014
  • 发布时间 07/01/2014
  • 修订 09/01/2014
  • 困难
  • 问题 10
  • 主题 盲测


名次。 播放机 得分 计时 日期
以下的分类

本测验包含音轨,你可以有一些困难来解决某些问题。

通过 kenzou28
144 686 球员
通过 cucureuils
25 322 球员
370 球员
通过 Thaelys
14 196 球员
通过 topi
14 830 球员
通过 Nyabinghi
12 894 球员
通过 Saitama
5 561 球员
通过 zeoka
12 220 球员
通过 helloh
24 586 球员
通过 lenacamus
5 003 球员
5 170 球员
通过 Peuple.mag
25 627 球员