Blind test Disney

67 849 球员
Devinez de quel célèbre Disney est tiré cet extrait musical !
  • 创建 06/01/2014
  • 发布时间 07/01/2014
  • 修订 09/01/2014
  • 困难
  • 问题 10
  • 主题 盲测


名次。 播放机 得分 计时 日期
以下的分类

本测验包含音轨,你可以有一些困难来解决某些问题。

通过 kenzou28
150 264 球员
通过 cucureuils
33 534 球员
4 018 球员
通过 Thaelys
18 079 球员
通过 topi
16 392 球员
通过 Nyabinghi
14 629 球员
通过 Barbalala54
647 球员
通过 Saitama
7 083 球员
通过 zeoka
13 616 球员
通过 helloh
26 414 球员
通过 lenacamus
6 388 球员
通过 ava.lya
177 球员
通过 Viki
9 830 球员