Blind test Disney

64 845 球员
Devinez de quel célèbre Disney est tiré cet extrait musical !
  • 创建 06/01/2014
  • 发布时间 07/01/2014
  • 修订 09/01/2014
  • 困难
  • 问题 10
  • 主题 盲测


名次。 播放机 得分 计时 日期
以下的分类

本测验包含音轨,你可以有一些困难来解决某些问题。

通过 kenzou28
146 713 球员
通过 cucureuils
28 092 球员
1 794 球员
通过 Thaelys
15 582 球员
通过 topi
15 451 球员
通过 Nyabinghi
13 598 球员
通过 Saitama
6 155 球员
通过 zeoka
12 766 球员
通过 helloh
25 273 球员
通过 lenacamus
5 567 球员
通过 Peuple.mag
25 798 球员
5 510 球员