Blind Test : Ciné, Séries TV et Dessins animés

111 球员
Blind où il faut reconnaître le nom du film, série TV ou dessins animé.
  • 创建 30/09/2018
  • 发布时间 30/09/2018
  • 修订 30/09/2018
  • 困难 平均
  • 问题 17
  • 主题 盲测


名次。 播放机 得分 计时 日期
以下的分类

本测验包含音轨,你可以有一些困难来解决某些问题。

通过 lenny37
76 481 球员
通过 kenzou28
165 096 球员
通过 A.T
264 763 球员
通过 Carlas
75 633 球员
通过 elodelu
120 591 球员
通过 mae
39 485 球员
通过 bruh91
30 936 球员
22 806 球员
通过 Thaelys
32 791 球员
通过 Aemge
20 792 球员
通过 nathan bg
22 436 球员