Blind Test : Ciné, Séries TV et Dessins animés

218 球员
Blind où il faut reconnaître le nom du film, série TV ou dessins animé.
  • 创建 30/09/2018
  • 发布时间 30/09/2018
  • 修订 30/09/2018
  • 困难 平均
  • 问题 17
  • 主题 盲测


名次。 播放机 得分 计时 日期
以下的分类

本测验包含音轨,你可以有一些困难来解决某些问题。

通过 lenny37
84 082 球员
通过 kenzou28
166 864 球员
通过 A.T
270 774 球员
通过 Carlas
83 196 球员
通过 elodelu
128 846 球员
通过 mae
43 446 球员
通过 bruh91
35 276 球员
通过 Thaelys
35 743 球员
25 451 球员
通过 Aemge
22 980 球员
通过 nathan bg
25 161 球员